Projekty uchwał na XIV Sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Załączniki do treści

 • Projekt 1 (PDF, 186,85 KB)

  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lipska

 • Projekt 2 (PDF, 213,97 KB)

  w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipsk za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

 • Projekt 3 (PDF, 189,37 KB)

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku za rok 2015

 • Projekt 4 (PDF, 209,76 KB)

  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • Projekt 5 (PDF, 188,54 KB)

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Augustowskiego

 • Projekt 6 (PDF, 195,73 KB)

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2015

 • Projekt 7 (PDF, 185,61 KB)

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lipsk za 2015 rok

 • Projekt 8 (PDF, 724,59 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2016-06-13

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-06-13

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-06-13