Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Lipsku

Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Miejskiej w Lipsku na dzień 12 grudnia 2017 r. Otwarcie sesji odbędzie się o godz. 9.00. Rada Miejska obradować będzie w budynku M-GOK w Lipsku, ulica Rynek 23.

Załączniki do treści

 • Projekt 1.pdf (PDF, 471,85 KB)

  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2017 – 2030

 • Projekt 2.pdf (PDF, 864,31 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 • Projekt 3.pdf (PDF, 298,9 KB)

  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lipsku

 • Projekt 4.pdf (PDF, 485,99 KB)

  w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Lipsku na rok 2018

 • Projekt 5.pdf (PDF, 303,97 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipsk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • Projekt 6.pdf (PDF, 287,49 KB)

  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Lipsku na 2018 r.

 • Projekt 7.pdf (PDF, 298,03 KB)

  w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na rok 2018

 • Projekt 8.pdf (PDF, 330,72 KB)

  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-12-05

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2017-12-05