Zaproszenie do udziału w obradach XIII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Lipsk, dnia 19 kwietnia 2016 r.

Or. 0002.3.2016                      

Mieszkańcy Gminy

Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 900 w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Lipsku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

                                                                                                

Proponowany porządek :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat na dzierżawę części nieruchomości gruntowej nr 710/7, położonej w Lipsku przy ul. Szkolnej.
 8. Przedłożenie Radzie Miejskiej oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Lipsk za 2015 r.
 9. Przedłożenie Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015.
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsk.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2016-04-25

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2016-04-25

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-04-25