Zaproszenie do udziału w obradach IX Sesji Rady Miejskiej w Lipsku

Lipsk, dnia 2 listopada 2015 r.

Or. 0002.6.2015                        

Mieszkańcy Gminy
Informuję, że w dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 800 w budynku MGOK w Lipsku, ulica Rynek 23 odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Lipsku z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 

 Proponowany porządek :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  VIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
 7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 9. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
 10. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 11. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 12. Informacja o  podatku rolnym i leśnym na 2016r.
 13. Informacja o opłatach lokalnych na 2016 rok.
 14. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2025.
 15. Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu budżetu Gminy Lipsk na 2016 r.
 16. Uchwała w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Lipsk do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański”.
 18. Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016.
 19. Uchwała w sprawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020.
 20. Uchwała w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Lipsk.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Wojciech Marek Protasiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2015-11-05

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2015-11-05

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2015-11-05