przetarg_24122008

Lipsk 19 grudnia 2008r.


Ogłoszenie o wyborze oferty


Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku powiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 19 grudnia 2008 rok na „Zaopatrzenie w paliwa płynne i oleje do pojazdów i urządzeń służbowych będących własnością zakładu w ciągu 2009 roku” – łączna ilość objęta zamówieniem 48330 l – jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:
 
1. ROL - BUD
    Toczyłowscy Michalczuk Spółka Jawna
    16-315 Lipsk
    Ul.Pusta 38

- cena netto oferty za wykonanie całości powyższego zamówienia
  Wynosi:                            -  167.159,50 zł
- podatek VAT – 22%          -   36.775,09 zł
- Cena brutto (netto + VAT) -   203.934,59 zł

Słownie:
Dwieście trzy dziewięćset trzydzieści cztery 59/100 zł


W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

p.o. Kierownika Zakładu
Teresa Grabowska

 

Metryka strony

Udostępniający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2008-12-24

Data modyfikacji: 2008-12-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2008-12-24