Zaproszenie do konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Burmistrz Lipska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021.”

Uwagi do programu proszę zamieszczać w załączonym formularzu i  kierować elektronicznie na adres: gmina@lipsk.pl,  bądź do sekretariatu Urzędu Miejskiego przy ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk.

Termin na wyrażenie opinii do dnia 7 października 2020 r.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Lipsk, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także  wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku.

Wytwarzający/odpowiadający: Edyta Kopeć

Data wytworzenia: 2020-09-24

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2020-09-24

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2020-09-24