Usuwanie wyrobów zawierających azbest - rozeznanie cenowe

Lipsk, 17.09.2018 r.

GTK.I.041.14.2018 r.

Rozeznanie cenowe

  W związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dotacji na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipsk” Gmina Lipsk zaprasza do złożenia ofert na w. wym. zadanie.

  W ramach przedsięwzięcia planowany jest:

- demontaż, transport i unieszkodliwienie 1,7145 Mg płyt azbestowo – cementowych płaskich stosowanych w budownictwie

- odbiór, transport i unieszkodliwienie 38,502 Mg płyt falistych azbestowo – cementowych stosowanych w budownictwie.

  Wymienione wyżej wyroby zawierające azbest zlokalizowane są na terenie 23 nieruchomości, w szesnastu niżej wymienionych miejscowościach Gminy Lipsk: Bartniki, Dolinczany, Jaczniki, Krasne, Lipsk, Lipszczany, Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Rakowicze, Skieblewo, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz, Wołkusz – Sołojewszczyzna.

  Termin wykonania zamówienia to 15.11.2018 r.

  Wykonawca dokonujący prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987); lub przez wykonawcę, wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987).

  Cenę jednostkową usługi brutto za Mg wyrobów zawierających azbest z podziałem na: demontaż, transport i unieszkodliwienie oraz odbiór, transport i unieszkodliwienie należy przedstawić w terminie do 20.09.2018 r., do godz. 15.15 telefonicznie pod nr tel. 87 64 22 703 w. 23. Osoba do kontaktu: Anna Czarnecka – Orpik.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magiera

Data wytworzenia: 2018-09-17

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2018-09-17

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2018-09-17