Informacja o dofinansowaniu inwestycji

W dniu 25 lipca 2016 r. Burmistrz Lipska, podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn. nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690”, mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miejscowości Skieblewo i Kurianka poprzez przebudowę drogi gminnej Nr G102751 o długości 3 690 mb. współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W dniu 25 lipca 2016 r. Burmistrz Lipska, podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn. nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr G 102751 Skieblewo – Kurianka w km 0+000 – 3+690”.

Całkowita wartość projektu to kwota 1 223 951,58 zł, zaś kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 778 800,00 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2017-04-26

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2016-07-25