Kontrole zewnętrzne

31.12.2019 Plan kontroli podatkowej na terenie gminy Lipsk w 2020 roku >>pobierz

28.12.2018 Plan kontroli podatkowej na terenie gminy Lipsk w 2019 roku >>pobierz

29.12.2017 Plan kontroli podatkowej na terenie gminy Lipsk w 2018 roku >>pobierz

23.12.2016 Plan kontroli podatkowej na terenie gminy Lipsk w 2017 roku >>pobierz

31.12.2015 Zarządzenie Nr 120/15 Burmistrza Lipska z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2016 rok >>pobierz

29.12.2014 Zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Lipska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2015 rok  >>pobierz

31.12.2013 Zarządzenie Nr 265/13 Burmistrza Lipska z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2014 rok  >>pobierz

31.12.2012 Zarządzenie Nr 178/12 Burmistrza Lipska z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2013 rok  >>pobierz

30.12.2011 Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Lipska z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2012 rok >>pobierz

28.09.2011 Zarządzenie Nr 72/11 Burmistrza Lipska z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2011 rok >>pobierz

28.09.2011 Zarządzenie Nr 55/11 Burmistrza Lipska z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od srodków transportowych oraz opłaty targowej >>pobierz

08.02.2008 Kontrola problemowa z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imon i nazwisk przeprowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lipsku. Protokół kontroli: plik_1 >>pobierz ; plik_2 >>pobierz

14.08.2007 Kontrola "Sprawowania przez Gminę Lipsk bezpośredniego dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy". Protokół kontroli: plik_1 >>pobierz; plik_2 >>pobierz

25.06.2007 Kontrola płatnika składek - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych >>pobierz

25.06.2007 Kontrola płatnika składek - Urzędu Miejskiego w Lipsku, przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych >>pobierz

02.10.2006 Kontrola konfiguracji i stanu technicznego systemu informatycznego dedykowanego do obsługi zadań pomocy społecznej w MGOPS w Lipsku >>pobierz

26.07.2006 Kontrola prawidłowości wykonania umowy w zakresie odbywania u pracodawcy stażu przez skierowanego bezrobotnego >>pobierz

21.07.2006 Kontrola realizacji Programu Ochrony Środowiska w latach 2002-2005 i w I kwartale 2006 roku. Protokół kontroli >>pobierz ;Wystąpienie pokontrolne >>pobierz

26.06.2006 Kontrola prawidłowości wykonania umowy w zakresie odbywania u pracodawcy stażu przez skierowanego bezrobotnego >>pobierz

02.11.2005 Kontrola Urzędu Miejskiego w Lipsku przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy >>pobierz

06.10.2005 Kontrola przeprowadzona w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Temat kontroli: wykorzystanie środków finansowych budżetu państwa przeznaczonych na sfinansowanie świadczeń z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych >>pobierz

22.08.2005 Kontrola Urzędu Miejskiego w Lipsku przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Temat kontroli: załatwianie skarg i wniosków obywateli oraz udostępnianie informacji publicznej >>pobierz

21.06.2005 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Lipsk przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Lipsku przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach >>pobierz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2007-06-10

Modyfikujący: Wojciech Pietrewicz

Data modyfikacji: 2019-12-31

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2007-06-10