Plany i programy

UCHWAŁA NR XIII/96/16 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsk czytaj dalej

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipsk na lata 2008 - 2013 czytaj dalej

Program współpracy Gminy Lipsk na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego czytaj dalej

Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsk na lata 2007-2032 czytaj dalej

Plan gospodarki odpadami na lata 2004 – 2014 r. - aktualizacja czytaj dalej

Plan gospodarki odpadami na lata 2004 – 2014 r. czytaj dalej

Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Lipsk do 2014 r. czytaj dalej

Zmiany w planie rozwoju Miejscowości Lipsk czytaj dalej

Plan Rozwoju Miejscowości Lipsk czytaj dalej

Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lipsk - z dnia 3 maja 2005 r.czytaj dalej

Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipsk na lata 2005 - 2006 czytaj dalej

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipsk nad Biebrzą czytaj dalej

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Lipsk

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2007-06-03

Data modyfikacji: 2016-05-10

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2007-06-03