Dane o gminie

Gmina Lipsk położona jest w rejonie przygranicznym północno – wschodniej części kraju w województwie podlaskim. Na północy sąsiaduje z gminą Płaska, od zachodu z gminą Sztabin, od południa z gminami Dąbrowa Białostocka i Nowy Dwór, na wschodzie graniczy z Białorusią.
    Pod względem fizyczno - geograficznym obszar gminy położony jest w obrębie mikroregionu Kotliny Biebrzańskiej, w skład, której na obszarze gminy wchodzą również Poziom Sztabińsko - Wołkuszański i Wzgórza Lipskie.
    Administracyjnie obszar gminy dzieli się na 30 sołectw, w których znajduje się 29 miejscowości.
    Powierzchnia gminy wynosi 18 442 ha. Grunty rolne zajmują 11 717 ha, co stanowi 63,5% powierzchni całkowitej gminy (z dominacją gruntów ornych), resztę stanowią lasy (22,1%) i nieużytki. Grunty leśne w przeważającej większości stanowią własność państwa.
    Około 50% gruntów ornych zajmują gleby V i VI klasy, których większe kompleksy koncentrują się w północnej części obszaru gminy. Są to gleby piaszczyste. Tylko 2,3% gruntów ornych zajmują gleby IIIa i IIIb, gleby IVa i IVb stanowią 46,8% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Występują one na większych powierzchniach w pobliżu miejscowości Lipsk, Jałowo, Dulkowszczyzna, Siółko, Jaczniki, Kopczany i Dolinczany,
    Użytki zielone zajmują 31% użytków rolnych, są to zazwyczaj gleby V i VI klasy, wypełniające obniżenia doliny Biebrzy, Wołkuszanki, Niedźwiedzicy, Pierstunki i innych cieków .

Ludność Gminy Lipsk w latach 2000-2002

    W roku 2000 Gminę Lipsk zamieszkiwało 6 408 ludności. Rok później było to 6 335. Zaś w roku 2002 liczba mieszkańców spadła o 1,52% do poziomu 6 239.
Struktura populacji według płci przedstawia się następująco: w roku 2000 liczba mężczyzn wyniosła 3 173, a kobiet 3 235, w roku 2001 mężczyzn było 3 143, a kobiet- 3 192, zaś w roku 2002, mężczyźni- 3 090, kobiety – 3142

Gęstość zaludnienia na 1 km2

 

Gęstość zaludnienia na 1 km2

2000

2001

2002

Województwo

61

60

60

Powiat

37

37

36

Lipsk

35

34

34

   

 

 

 

Gęstość zaludnienia gminy Lipsk jest niewiele niższa niż gęstość zaludnienia powiatu. W województwie w kolejnych latach 2000-2002 na 1 km2 średnio przypadało odpowiednio 61, 60 i 60 osób. W powiecie ów wskaźnik wynosił odpowiednio - 37, 37 i 36 osób, a w gminie – 35, 34 i 34 osoby.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miiejski w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pietrewicz

Wprowadzający: Wojciech Pietrewicz

Data wprowadzenia: 2007-06-08

Data modyfikacji: 2007-06-08

Opublikował: Wojciech Pietrewicz

Data publikacji: 2007-06-08